+387 53/612-127

Trg 7. oktobra bb, Brod, Republika Srpska, BiH

Opšte informacije o sistemu PDV-a

Osnovni principi i pretpostavke koje su se slijedile kod uvođenja PDV-a u BiH

- Porez na promet koji se ubirao na entitetskom nivou zamjenjuje se jedinstvenim sistemom PDV-a na državnom nivou
- Uprava za indirektno oporezivanje je jedina institucija nadležna za obračun i naplatu PDV-a
- PDV se uplaćuje na Jedinstveni račun otvoren u Centralnoj banci BiH
- Zakon o PDV-u BiH je u skladu sa Šestom direktivom Evropske unije o PDV-u.

Princip dodate vrijednosti
Privredni subjekti registrirani za PDV obračunavaju PDV na oporezivi promet dobara i usluga koje vrše. To je izlazni PDV. Privredni subjekti odbijaju PDV koji im je zaračunao dobavljač i to predstavlja ulazni PDV. To znači da privredni subjekti plaćaju PDV samo na vrijednost koju oni dodaju svojim dobrima ili uslugama.

Ostatak članka možete pogledati na sljedećem linku.

Arhiva


Propisi o taksama Poreske Uprave Republike Srpske.

A) Posebna republička taksa
B) Komunalna taksa
V) Boravišna taksa
G) Administrativna taksa


Osnovni principi i pretpostavke koje su se slijedile kod uvođenja PDV-a u BiH

- Porez na promet koji se ubirao na entitetskom nivou zamjenjuje se jedinstvenim sistemom PDV-a na državnom nivou
- Uprava za indirektno oporezivanje je jedina institucija nadležna za obračun i naplatu PDV-a


Dana 11.07.2012. godine stupio je na snagu Pravilnik o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 51/12).

Bosna i Hercegovina

Trg 7. oktobra bb, Brod, RS

+387 053/612-127

knjigagencijaakt@gmail.com

Novosti

Naslov

Naslov

Naslov

Naslov

Naslov

Naslov

2021 PHI | Privacy policy