+387 53/612-127

Trg 7. oktobra bb, Brod, Republika Srpska, BiH

Registracija obveznika

Dana 11.07.2012. godine stupio je na snagu Pravilnik o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 51/12).

- Registraciju obveznika indirektnih poreza vrši Sektor za poreze Uprave za indirektno oporezivanje. Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku. Ostatak članka možete pogledati na sljedećem linku.

Arhiva


Propisi o taksama Poreske Uprave Republike Srpske.

A) Posebna republička taksa
B) Komunalna taksa
V) Boravišna taksa
G) Administrativna taksa


Osnovni principi i pretpostavke koje su se slijedile kod uvođenja PDV-a u BiH

- Porez na promet koji se ubirao na entitetskom nivou zamjenjuje se jedinstvenim sistemom PDV-a na državnom nivou
- Uprava za indirektno oporezivanje je jedina institucija nadležna za obračun i naplatu PDV-a


Dana 11.07.2012. godine stupio je na snagu Pravilnik o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 51/12).